Hall Test

Jedná se o kvantitativní výzkumné šetření, kdy stávající či potenciální spotřebitelé testují dané výrobky a hodnotí jejich vlastnosti; vybírají z návrhů reklamních spotů, vyjadřují své preference mezi předkládanými alternativami obalů apod.

Sběr dat probíhá v předem definovaných lokalitách. V jednotlivých lokalitách jsou respondenti zváni do připravených místností (salónků), kde probíhá vlastní dotazování doplněné testováním výrobků, předvedením reklamních spotů, obalů či inzerátů.

  • tento typ výzkumu realizujeme v pečlivě vybraných dotazovacích místech přizpůsobených požadavkům tohoto typu šetření (zejména soukromí dotazovaných, snadná kontrola nad průběhem testů)
  • typický počet respondentů se pohybuje od 50 do 500 jednotlivců
  • výběr jednotlivců se provádí pomocí formou velmi pečlivé rekrutace, při níž využíváme detailní screeningové dotazníky.