Mystery shopping

  • je profesionální simulace průměrného zákazníka a jeho chování, jejímž smyslem je zjistit úroveň péče o klienty, odhalit statisticky nejčastější chyby a navrhovat metody jejich nápravy.
  • je specifický tím, že zkoumaná osoba v daný okamžik neví, že je testována, a tak nedochází ke zkreslení jejího chování a jednání
  • hodnotí se většinou vstřícnost, odborné znalosti, připravenost odpovědět na dotazy a ochota komunikovat se zákazníkem
  • výzkum se provádí buď formou osobní návštěvy nebo telefonického rozhovoru. Místem výzkumu jsou zpravidla lokality, kde výše uvedené faktory mohou ovlivnit nákupní chování, tedy obchody, klientská střediska, apod. Z každé návštěvy pak tazatel pořizuje zápis, který slouží k vyhodnocení celé akce.