Business-to-business

Jedná se o specifický typ výzkumu, kdy jednotkou analýzy není jednotlivec, ale podnik či organizace. Obecně lze výzkumy B2B označit jako s šetření, při kterých není předmětem zjišťování jednotlivec (obyvatel ČR), ale organizace. Dotazování v těchto výzkumech jen výjimečně vyjadřují osobní preference či postoje; typicky totiž charakterizují situaci celé organizace, jejich odpovědi pak nejsou vztahovány k jejich osobním (individuálním) charakteristikám, nýbrž k parametrům organizací, které zastupují (počet zaměstnanců, OKEČ atd.)

  • většinu business-to-business výzkumů realizujeme formou face-to-face interview, ale v opodstatněných případech používáme také telefonické dotazování
  • respondenty jsou vždy kompetentní pracovníci zodpovědní v dané organizaci za danou konkrétní oblast (např. CFO – Finanční ředitelé, COO – Provozní ředitelé, CIO – ředitelé úseku IT/IS, HRM – Personalisté apod.)
  • typická velikost zkoumaného vzorku organizací se pohybuje od 100 do 1.000 subjektů (v minulosti jsme však realizovali projekty, které byly na jedné straně zaměřeny na analýzu odvětví čítajících jen několik jednotek, na druhé straně představovaly úplné šetření (cenzus) v rozsáhlých vertikálách (téměř 8.000 subjektů))
  • výběr podniků provádíme z vlastní databáze firem, která obsahuje detailní informace o cca 70.000 společnostech, a dále z databází třetích stran
  • samozřejmostí je provedení výběru z databází zadavatele, a to včetně před-výběrového vyčištění, konfirmace výchozího seznamu subjektů, doplnění chybějících údajů a přípravy detailního reportingu o relevantních okolnostech provázejících tento proces

V rámci B2B výzkumů se zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

  • ICT
  • veřejná správa
  • průmyslové podniky
  • služby