Business-to-customer

V oblasti B2C se společnost Markent podílí na řešení širokého spektra problémů spojených např. s uvedením produktů/služeb na trh, se zjišťováním a analýzou spotřebitelských preferencí & nákupního chování nebo se získáváním informací o spokojenosti spotřebitelů/zákazníků. Následující přehled poukazuje na nejčastěji řešené otázky; v žádném případě však nevyčerpává celou šíři poskytovaných služeb.

Mezi B2C výzkumy zařazujeme všechny typy šetření, při nichž je jako základní soubor definována populace obyvatel (jednotlivců nebo domácností). V praxi tyto šetření zahrnují výzkum spotřebitelských/zákaznických preferencí, segmentaci spotřebitelů atd.

Navzdory rostoucímu množství výzkumných šetření, při nichž jsou údaje získávány s využitím moderních technologií, zůstává klasické provedení řízeních F2F interview vedených pečlivě školenými tazateli nejčastěji využívanou technikou sběru dat. Respondenty jsou obvykle zástupci obecné dospělé populace, spotřebitelé přesně definovaných produktů/služeb, lidé s přesně definovanými rolemi v rámci domácností apod. Typická velikost zkoumaného vzorku se pohybuje od 100 do 2.000 respondentů. Výběr v rámci B2C výzkumů provádíme na základě kvót vycházejících z aktuálních dat ČSÚ.

V rámci B2B výzkumů se zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

  • FMCG
  • Finanční služby
  • Retail
  • Média