Markent, průzkum trhu a marketingové poradenství

Markent, s.r.o. je výzkumná agentura nabízející komplexní služby v oblasti marketingového výzkumu a návazného poradenství zaměřeného na implementaci zjištěných poznatků.

Kromě celého spektra služeb, které může nabídnout profesionální agentura, se zaměřujeme především na marketingový výzkum, výzkum v podnikové sféře (B2B) a na výzkum veřejného mínění (B2C).

Poskytované služby, které může naše společnost nabídnout jsou řešeny buď pomocí standardních výzkumných metod, nebo s využitím vlastních proprietárních technik.

Věříme, že náš přístup a prověřené metody a techniky mohou pomoci při plánování vašeho firemního rozvoje.